| جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱

انرژیهای تجدید پذیر

صنعت انرژیهای تجدید پذیر

با گسترش صنایع و افزایش میزان رفاه عمومی، نیاز بشر به انرژی و به خصوص در قالب الکتریسیته هرروز بیشتر می شود. هم اکنون می توان گفت که بسیاری از امور زندگی بشر وابسته به تامین انرژی به صورت قابل استفاده برای ماشین ها، ادوات و دستگاههای مختلف می باشد تامین انرژی به روش سنتی آن از طریق سوزاندن منابع فسیلی انجام می شود. این روش ها دارای معایب فراوانی هستند: میزان آلایندگی آنها بسیار زیاد است و از سوی دیگر این منابع رو اتمام هستند. با اتمام آنها و در صورتی تدبیری برای جایگزینی آنها نیاندیشیده باشیم قطعاً دچار بحران انرژی خواهیم شد که خود تاثیر مستقیم در صنایع، کسب و کار و حتی زندگی روزمره افراد خواهد داشت. از اینرو انرژیهای تجدیدپذیر که در راس آنها انرژی خورشیدی، انرژی بادی و انرژیهای زیست توده قرار گرفته اند، مورد توجه می باشند. لذا علاوه بر علامت هشداري كه اتمام ذخيره منابع انرژي فسيلي دنيا به صدا در آورده است، بطور كلي عوامل و دلايل بسياري از قبيل آلودگيهاي زيست محيطي و گازهاي گلخانه اي ناشي از سوختهاي فسيلي، افزايش قيمت سوختهاي فسيلي و پيشرفت سريع تكنولوژيهاي مرتبط با استحصال انرژي از منابع تجديد پذير آن ، موجب شده است كه از نظر كشورهاي مختلف دنيا بويژه كشورهاي صنعتي پيشرفته، منابع تجديد پذير انرژي اهمیت ویژه ای داشته باشند. طبق پيش بيني موسسات معتبر و شرکتهای معتبر مرتبط ، منابع تجديد پذير انرژي بویژه انرژی خورشیدی در سال ۲۱۰۰ ميلادي، بخش عمده منابع توليد انرژي دنيا را بخود اختصاص خواهند داد. در این میان کشور ما ایران از سویی دارای پتانسیل بسیار قابل توجه در زمینه بهره گبیری از انرژی باد و خورشیدی بعنوان دو منبع عمده تامین انرژی الکتریکی تجدید پذیر می باشد. ایران با دارا بودن حداقل ۷ کریدور بادی مناسب با استانداردهای بهره برداری بسیار بالا از انرژی باد در زمنره یکی از پر پتاسیل ترینم کشورهای برخوردار از منابع انرژی باد پایدار در دنیا بوده و از طرف دیگر بر کمر بند انرژی خورشیدی واقع شده و با دارا بودن کویرهای وسیع و مناطقی که در طول سال حدود ۳۳۰۰ ساعت تابش مستقیم و موثر خورشید را دارند، پتانسیل بسیار مناسبی در این زمینه دارد، لیکن تا کنون بهره برداری مناسبی از این منابع نشده و مجموع برق تولیدی نیروگاههای بادی و خورشیدی فعال و به بهره برداری رسیده کشور در حال حاضر کمتر از ۱۵۰ مگاوات می باشد. لذا این زمینه یکی از محورهای عمده تخصصی فعالیت پژوهشکده میکروالکترونیک می باشد.


 

طراحی سایت توسط فراکارانت