| جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱

انرژی های تجدیدپذیر

ردیفنام پروژهحجم پروژه (میلیون ریال)کارفرمادرصد پیشرفت
1تولید پنل خورشیدی فوتوولتائیک
2راه اندازی مزارع خورشیدی مگاواتی
3راه اندازی طرح W to E
4کارگاه یک روزه نرم افزارهای مزرارع خورشیدی
5تشکیل شرکت زباله سوز بیمارستانی

طراحی سایت توسط فراکارانت