| جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱

تفاهم نامه ها

 تفاهم نامه همکاری سال 94
1تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک و گروه مدپا
2تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک و شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی (اپیل)
تفاهم نامه همکاری سال95
1تفاهم نامه همکاری پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و پژوهشکده توسعه و تجاری سازی محصول نوین
2تفاهم نامه همکاری پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و دانشکده فناوری های نوین دانشگاه محقق اردبیلی
3تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و شرکت پرتو آفتاب شرق
4تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و شرکت پارسیان نانو دانش
همکاری دو جانبه برای سرمایه گذاری مشترک در استفاده از ظرفیت و امکانات هریک از طرف های تفاهم نامه به منظور تولید بازرگانی و تامین منابع مالی و امور پیمانکاری در زمینه احداث و راه اندازی نیروگاههای خورشیدی و CHP به صورت بهینه اقتصادی
5تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و شرکت مهرسان انرژی
همکاری دو جانبه برای سرمایه گذاری مشترک در استفاده از ظرفیت و امکانات هریک از طرفهای تفاهم نامه به منظور تولید، بازرگانی و تامین منابع مالی و امور پیمانکاری در زمینه احداث و راه اندازی نیروگاههای خورشیدی به صورت بهینه اقتصادی
تفاهم نامه همکاری سال96
1تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و شرکت enercom
2تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته دانشگاه تهران (cast)
3تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و شرکت فراسنج ابزار
4تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
5تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
6تفاهم نامه همکاری فیمابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و پژوهشکده علوم پایه و فناوری های نوین-دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علم پایه زنجان
هدف از انعقاد این تفاهم نامه ایجاد همکاری مشترک در زمینه های علمی –پژوهشی، آموزشی با استفاده از کلیه امکانات طرفین اعم از توانمندی های علمی، نیروی انسانی، فنی اطلاعاتی، تجربه تخصص امور آزمایشگاهی و کارگاهی برای رفع نقص نیازهای آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی می باشد.
7تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
همکاری دو جانبه در استفاده از ظرفیت ها و امکانات هریک از از طرفهای تفاهم نامه به منظور اجرای سمینارها و کارگاههای مشترک، طرحهای پژوهشی کاربردی و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در حوزه های مورد توافق
8تفاهم نامه همکاری پژوهشی فیمابین پژوهشکده میکروالکترونیک و شرکت راهکارهای توسعه بازار پارسیا
9توافقنامه همکاری مشترک فیمابین پژوهشکده میکروالکترونیک و شرکت کنکاش ارتباط آسیا
10تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه شهید بهشتی
11تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف
همکاری دو جانبه در تعریف موضوعات کاری با هدف استفاده از فرصت های ملی حمایت از فعالیت های پژوهشی و تحقیقات کاربردی با بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات هریک از طرف های تفاهم نامه و از طریق اجرای مشترک طرح های پژوهشی کاربردی و همچنین تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در حوزه های تخصصی مورد علاقه طرفین
12تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و شرکت پویا فن آوران کوثر
همکاری دو جانبه در استفاده از ظرفیت و امکانات هریک از طرف های تفاهم نامه به منظور اجرای مشترک طرحهای پژوهشی کاربردی و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در حوزه های تخصصی مشترک
13تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
14تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و شرکت مهرسان انرژی
15تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و شرکت پارسیان نانودانش

طراحی سایت توسط فراکارانت