| جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱

قراردادها

 قراردادهای صنایع نوین
1بررسی، کنترل و نظارت ریزپروژه های معرفی شده از طرح های صنایع نوین در حوزه الکترونیک
2طراحی و ساخت یک سیستم حسگر طیف برای شبکه های رادیویی شناختگر
3دستیابی به اهداف تعیین شده در موافقتنامه های طرح های صنایع نوین درخصوص بومی سازی فناوری های نوین از طریق انجام پژوهش ها و تحقیقات صنعتی در مراحل مختلف تا تولید نمونه صنعتی و تجاری سازی صنایع الکترونیک کنترل و مخابرات در کشور (موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی)
4ارائه خدمات مشاوره ای و نظارت بر اجرای پروژه های مصوب طرح های صنایع نوین با هدف بکارگیری توان علمی تخصصی مراکز پژوهشی کشور عبارتست از " دستیابی به اهداف تعیین شده در موافقتنامه های طرحهای صنایع نوین درخصوص بومی سازی فناوریهای نوین از طریق انجام پژوهش ها و تحقیقات صنعتی در مراحل مختلف تا تولید نمونه صنعتی و تجاری سازی صنایع الکترونیک کنترل و مخابرات در کشور
5الحاقیه ارائه خدمات مشاوره ای و نظارت بر اجرای پروژه های مصوب طرح های صنایع نوین با هدف بکارگیری توان علمی تخصصی مراکز پژوهشی کشور
قراردادهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
1ایجاد مرکز توسعه کسب و کارهای کوچک SBDC (تفاهم نامه فیمابین پژوهشکده و سازمان گسترش برای ایجاد مراکز کسب و کار کوچک)
2اجرای تعدادی پروژه تحقیقاتی در راستای اجرای تفاهم نامه شماره 83/51667 مورخ 1383/10/28 (قرارداد با دانشگاه)
3انجام بررسی های لازم برای تعیین محورهای تحقیقاتی در سرفصل های صنایع پیشرفته شامل IT مواد پیشرفته، الکترونیک و میکروالکترونیک، بیوتکنولوژی و مهندسی پزشکی بدون قید حصر و دریافت پیشنهادات واصله از سوی محققین مورد تائید پژوهشکده و بررسی آن ها و کسب نظر مثبت سازمان برای انجام امور تحقیقاتی و انعقاد قرارداد با محققین یاد شده در مواردی که پیشنهاد واصله آن ها مورد نائید طرفین باشد (قرارداد ارجاع کارهای پژوهشی و تحقیقاتی به دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها)
4طراحی و پیاده سازی فن آوری ساخت انواع تیرک های یک سر آزاد به روش MEMS (قرارداد پژوهشی)
تیرک‎های یک سر آزاد از قطعات مبتنی بر ساختارهای MEMS می‎باشند و کاربردهای گسترده‎ای خصوصا به عنوان حساسه و سوییچ‎های RF دارند. تیرک‏ یک سر آزاد تیغه‎ای است که تنها یک سمت آن محکم شده است و سر دیگر آن آزاد است. از میکرو تیرک‏ یک سر آزاد می‎توان به عنوان حسگرهای بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی نیز استفاده نمود.
5ارائه خدمات مشاوره در مورد طرح ها و پروژه های نوآوری، SBDC و R&D در حوزه تخصصی الکترونیک، میکروالکترونیک و مهندسی پزشکی و هوا و فضا، تعیین مناسب ترین فعالیت ها برای دستیابی به هدف پژوهشی، تشخیص و شناسایی مسیر بهره برداری از نتایج برای تجاری سازی آن ها
6راهبری و نظارت ناظر بر اجرای مفاد قرارداد شماره 90/27483 مورخ 90/8/21 فیمابین کارفرما و جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با موضوع «پژوهش، طراحی و توسعه فن آوری و پیاده سازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی»
7تدوین نقشه راه در توسعه صنعت میکروالکترونیک (قرارداد R&D )
8تهیه گزارشهای امکانسنجی مقدماتی( pfs) طرحهای سرمایه گذاری و گزارشهای امکانسنجی(fs) و طرح تجاری کسب و کار (BP) و مشاوره در تصویب طرحهای سرمایه گذاری با بخش خصوصی
قراردادهای دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1تفاهم نامه «استفاده از خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای»
2بررسی وضعیت بازار و کسب و کار شرکت های دانش بنیان میکروالکترونیک و تهیه نقشه راه توسعه فناوری میکروالکترونیک کشور
قراردادهای جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف
1مطالعه و پژوهش نقشه راه بخش های مخابراتی و الکترونیکی پروژه CVT
این پروژه بطور مشترک با جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به انجام رسید که از افتخارات حاصل از این پروژه می توان به کسب مقام سوم در جشنواره خوارزمی اشاره کرد که این افتخار برای سازمان به ثبت رسیده است
2پژوهش، طراحی و توسعه فن آوری و پیاده سازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی (قرارداد نوآوری)
3همکاری در حوزه مطالعات تحقیقاتی، طراحی و توسعه کاربردهای مبتنی بر فناوری های نوین (تفاهم نامه همکاری)
قراردادهای شرکت مدپا
1تهیه و تدوین مطالعات امکان سنجی نمونه سازی و مهندسی معکوس پرینتر سه بعدی و دفاعیه آن در سازمان گسترش و نوسازی
به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های علمی- پژوهشی در راستای اجرای سیاست استفاده بهینه از امکانات و استعداد توانائیهای فیمابین و نیز مساعدت درخصوص ارتقاء توان لمیو پژوهشی دانش بنیان تحت حمایت پژوهشکده میکروالکترونیک بواسطه قوانین حمایتی دولتی و نیز بخش مشارکت خصوص
قراردادهای دانشگاه صنعتی شریف
1تحقیق، بررسی و پیاه سازی پایلوت تکنولوژی فیبر به خانه با استفاده از تکنیک دسترسی چندگانه نوری (فاز دوم)
2مطالعه، تحقیق و توسعه مدار مجتمع تغییر دهنده فاز (قرارداد پژوهشی)
قراردادهای جهاد دانشگاهی تربیت مدرس
1ایجاد و گسترش همکاری فیمابین جهاد دانشگاهی تربیت مدرس و پژوهشکده میکروالکترونیک (تفاهم نامه) 1
قراردادهای ستاد توسعه فناوری میکروالکترونیک
1«حمایت از تولید دانش و فناوری» در طرح «شارژ بی سیم موبایل با استفاده از امواج ر ادیویی» (موافقت نامه اعطای وجوه حمایتی به طرح های تحقیقاتی و فناوری)
2«حمایت از تولید دانش و فناوری» در طرح «طراحی و ساخت یک کنترلر برای ریزسیستم های قابل کاشت در بدن» (موافقت نامه اعطای وجوه حمایتی به طرح های تحقیقاتی و فناوری)
3«حمایت از تولید دانش و فناوری» در طرح «طراحی و ساخت سامانه RFID برای کنترل تردد وسایط نقلیه در جاده ها و بزرگراه ها» (موافقت نامه اعطای وجوه حمایتی به طرح های تحقیقاتی و فناوری)
4«حمایت از تولید دانش و فناوری» در طرح «طراحی و ساخت سنسور مغناطیسی انتخابگر گاز هیدروژن بر مبنای اسپنترونیک با استفاده از نانولایه» (موافقت نامه اعطای وجوه حمایتی به طرح های تحقیقاتی و فناوری)
5«حمایت از تولید دانش و فناوری» در طرح «طراحی و ساخت مدارات مجتمع بخش آنالوگ گیرنده برای موبایل GMS و Wimax با فناوری 130mm-CMOS» (موافقت نامه اعطای وجوه حمایتی به طرح های تحقیقاتی و فناوری)
6«حمایت از تولید دانش و فناوری» در طرح «طراحی و ساخت نسل جدید پنل خورشیدی تاشو و شفاف با استفاده از مواد آلی» (موافقت نامه اعطای وجوه حمایتی به طرح های تحقیقاتی و فناوری)
7«حمایت از تولید دانش و فناوری» در طرح «طراحی و پیاده سازی گیرنده دیجیتالی امواج فراصوتی چندباندی برای کاربردهای رباتیک و اتوپایلوت» (موافقت نامه اعطای وجوه حمایتی به طرح های تحقیقاتی و فناوری)
قراردادهای شرکت مهندسی هانیاگ
1طراحی، ساخت و تدوین دانش فنی و تحقیق و توسعه مبتنی بر فناوری های نوین (تفاهم نامه)
2طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی (تفاهم نامه)
قرارداد کنکاش ارتباط آسیا
1همکاری در حوزه مطالعات تحقیقاتی، طراحی و توسعه کاربردهای مبتنی بر فناوری های نوین (تفاهم نامه همکاری)
قراردادهای مرکز تحقیقات مخابرات ایران
1مطالعات راهبردهای توسعه صنعت ICT در کشور و امکانسنجی زمینه های تولید داخلی (قرارداد اجرای پروژه های پژوهشی)
2راحی چیپ و ساخت نمونه مهندسی سیمکارت نسل 2/5 (قرارداد اجرای پروژه های پژوهشی-مشارکتی)
3ارائه خدمات ایجاد ارتباط بین شرکت های فعال در زمینه میکروالکترونیک و FABهای موجود در مالزی آسیای جنوب شرقی و سایر نقاط جهان و خرید و ارسال قطعات و تجهیزات مجاز (طبق قوانین بین المللی) کورد نیاز پژوهشکده از مالزی و ...
4ارائه خدمات مشاوره ای از جانب شرکت به پژوهشکده در کلیه موارد مربوط به مدیریت قراردادها (MC) و توسعه بازار (قرارداد خدمات مشاوره )
5ارائه خدمات مشاوره ای از جانب شرکت به پژوهشکده در کلیه موارد مربوط به الکترونیک خودرو، انجام ماموریت های داخلی و خارجی، انجام پروژه های عملیاتی اعم از توسعه ای، طراحی مهندسی و تجاری و .... (قرارداد خدمات مشاوره فنی)
6مطالعات راهبردهای توسعه صنعت ICT در کشور و امکانسنجی زمینه های تولید داخلی (قرارداد اجرای پروژه های پژوهشی)
7استفاده مطلوب از توانایی ها و امکانات علمی، تخصصی، آزمایشگاهی و کارگاهی صنعت و پژوهشکده برای انجام موضوعات و پروژه های پژوهشی، مهندسی و اجرایی (تفاهم نامه)
8همکاری در حوزه مطالعات تحقیقاتی، طراحی و توسعه کاربردهای مبتنی بر فناوری های نوین (تفاهم نامه همکاری)

طراحی سایت توسط فراکارانت