| دوشنبه, ۲۹ اسفند , ۱۴۰۱

تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه شهید بهشتی

همکاری فی مابین پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه شهید بهشتی

طراحی سایت توسط فراکارانت