| دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲

ICT

ردیفنام پروژهحجم پروژه (میلیون ریال)کارفرمادرصد پیشرفت
1دوره آموزشی اسکادا
2طراحی و ساخت سیستم اسکادا

طراحی سایت توسط فراکارانت