English | سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰

تیرک های یک سر آزاد

مشخصات فنی

پهناي تيرک

طول تيرک فرکانس طبيعي فنريت مکانيکي

µm40

µm100 kHz250.9 N/m39.7
µm200 kHz63.0 N/m4.99
µm50 µm100 kHz250.9 N/m49.57
µm200 kHz63.0 N/m6.24
µm70 µm200 kHz250.9 N/m68.9
µm300 kHz63.0 N/m8.73
µm100 µm200 kHz63.0 N/m96.61
µm300 kHz28.02 N/m2.44
µm200 µm200 kHz63.0 N/m168.20
µm300 kHz28.02 N/m24.31

 

دسته:

توضیحات

تیرک های یک سر آزاد به روش MEMS:

تیرکک های یک سر آزاد از قطعات مبتنی بر ساختارهای MEMS ( میکرو الکترومکانیکال) می باشند. این سیستم ها ترکیبی از قطعات الکترونیکی و مکانیکی بسیار ریز بوده و تحت فرآیندهای پیچیده ساخت مدارهای مجتمع الکترونیکی (IC) ساخته می شوند. از میکرو تیرک یک سر آزاد می توان به عنوان حسگرهای بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی استفاده نمود.

از کاربردهای تیرک های یک سر آزاد می توان به عنوان سنسور رطوبت، سنسور ویسکوزیته، سنسور گرماسنجی ، کیت های تشخیص بیماری و آشکارساز سرطان ( درحوزه پزشکی )، آشکارساز ذرات مغناطیسی، آشکارساز مواد منفجره و بایوچیپ ها اشاره کرد.

طراحی سایت توسط فراکارانت